Služba plynofikace

  • dodávky a montáže domovních a průmyslových rozvodů zemního plynu včetně plynových spotřebičů (kotle, topidla, sporáky)
  • regulátory plynu, montáže v plynoměrných nikách, armatury

Vše dle předpisů pro vyhrazená plynová zařízení s certifikací a oprávněním.