Služba revize

V případe požadavku zákazníka zajišťujeme příslušné revize, certifikační požadavky (potvrzení o shodě) na použité materiály. Protokoly o tlakových a topných zkouškách potřebné ke kolaudačním řízením staveb.